Breadcrumb

„Santen“ vertybės ir misija

Vertybės

Japonijoje sakoma: 

Our vision text

Tai reiškia:
„Gamtos paslapčių ir veikimo mechanizmų tyrinėjimas žmonių sveikatai gerinti“.

Santen“ savaip interpretuoja Konfucijaus Zhongyong`o (Vidurio kelio doktrinos) 22 skyriaus ištrauką.

Mes gerai pagalvojame apie tai, kas yra būtina, aiškiai nusprendžiame, ką turėtume daryti, ir greitai imamės veiksmų.


Misija

Sutelkusi dėmesį į oftalmologiją, „Santen“ kuria unikalias mokslo žinias ir stiprina organizacinius gebėjimus, kurie prisideda prie pacientų, jų artimųjų ir, atitinkamai, visuomenės sveikatos ir gerovės.