Breadcrumb

„Santen“ privatumo politika Lietuvai

Mūsų įsipareigojimas užtikrinti privatumą 

Šią svetainę (www.santen.lt) valdo Santen Oy (‚Santen“ arba „Santen Oy“), kad mūsų svetainės lankytojams(„jums“, „jūsų“ arba „svetainės naudotojams“) pasiūlytų bendrą informaciją apie „Santen“ veiklą, kaip išsamiau aprašyta toliau. 

„Santen Oy“ veiklą Suomijoje ir Lietuvoje vykdo iš savo biurų Suomijoje. Visus „Santen Oy“ surinktus asmens duomenis apie Lietuvoje esančius asmenis, kaip aprašyta Politikoje (kaip apibrėžta toliau), „Santen Oy“ rinks ir tvarkys pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus, kaip išsamiau aprašyta šioje Politikoje.

„Santen“ pripažįstame asmens duomenų, susijusių su visais asmenimis, su kuriais bendraujame, įskaitant trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, pacientus, klinikinių tyrimų dalyvius, visuomenės narius, darbuotojus, reguliavimo institucijų atstovus, sveikatos priežiūros organizacijų atstovus, sveikatos priežiūros specialistus ir verslo partnerius, svarbą ir esame visiškai įsipareigoję juos saugoti. 
 

Įvadas

Šioje Privatumo politikoje (toliau - Politika) nurodoma, kaip „Santen“ renka, apdoroja ir saugo asmenų, su kuriais bendraujame, asmens duomenis. Ši Politika skirta padėti jums priimti pagrįstus sprendimus naudojantis mūsų svetaine arba bendraujant su mumis.

Asmenims rekomenduojama atidžiai perskaityti šią Politiką prieš atskleidžiant bet kokius asmens duomenis ir (arba) užpildant bet kokią elektroninę formą, paskelbtą šioje svetainėje. Apsilankę mūsų interneto svetainėje arba pateikdami mums savo asmens duomenis, jūs sutinkate ir sutinkate, kad būtų renkama, naudojama ir atskleidžiama jūsų asmeninė informacija, kaip nurodyta šioje Politikoje.

Šios politikos taikymo sritis

Ši Politika yra specialiai skirta teikti informaciją mūsų interneto svetainės vartotojams, „Santen“ akcininkai, visuomenės nariai, kurie bendrauja su „Santen“, pacientai, kurie naudoja „Santen“ produktus, klinikinių tyrimų dalyviai „Santen“ remiamų klinikinių tyrimų ir asmenys, su kuriais mes vykdome verslą, pavyzdžiui, tiekėjai, rangovai, konsultantai, reguliavimo institucijos, darbuotojai, agentai, delegatai tiekėjų ir partnerių ir lankytojai „Santen“ biuruose. 

Politika ir kiti privatumo pranešimai

Ši svetainė buvo sukurta su pagrindine funkcija teikti informaciją apie „Santen“ veiklą. Todėl daugeliu atvejų naudotojo asmens duomenų rinkti nereikės.

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, karjeros skyriuje, pagrindiniame kontaktiniame puslapyje ir medicininių užklausų formoje, suinteresuotas naudotojas turi užpildyti pateikimo/duomenų rinkimo formą. Tokiais atvejais naudotojas visada gali laisvai pateikti savo duomenis ir pateikiamas privatumo pranešimas, kuriame nurodomas duomenų ir kitos teisės aktais reikalaujamos informacijos naudojimas. Rekomenduojame perskaityti šiuos pranešimus prieš pateikiant savo asmens duomenis.

Be to, jei tam tikrais atvejais asmens duomenis reikėtų rinkti kitais tikslais, tai būtų aiškiai nurodyta privatumo pranešimuose, kurių reikalaujama pagal teisės aktus, kad būtų užtikrintas skaidrumas ir naudotojų informuotumas.
Šiais privatumo pranešimais siekiama apibrėžti kiekvienos paslaugos asmens duomenų tvarkymo apribojimus ir metodus, pagal kuriuos lankytojas gali laisvai išreikšti savo sutikimą (jei reikia) ir galiausiai leisti rinkti duomenis ir vėliau juos naudoti.

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Santen“ apdoroja asmens duomenis, rasite spustelėję šias nuorodas:
 

Mūsų renkami asmens duomeny

Galime rinkti ir tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis, įskaitant (bet neapsiribojant):

 • Bendrieji duomenys, pvz., vardas, pavardė, pašto ir (arba) el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data ir kita informacija, pvz., nuotraukos ir skaitmeniniai vaizdai, jūsų bendravimo nuostatos; užklausos, kurias pateikiate „Santen“;
 • Profesiniai duomenys, pvz., įmonės adresas, įmonės el. pašto adresas, įmonės telefono numeriai, pareigos/pareigos, švietimo informacija, profesinė kvalifikacija, darbo patirtis, priklausiniai, profesiniai tinklai, programos ir veikla, kurioje dalyvavote;
 • Asmens tapatybės duomenys, pvz., jūsų registracijos / tapatybės informacija (pvz., asmens tapatybės kortelės numeriai), kiek to reikia paslaugoms „Santen“ teikti, įskaitant patekimą į „Santen“ patalpas vietoje);
 • Finansinė informacija, pavyzdžiui, banko pavadinimas, banko sąskaitos, kredito kortelių numeriai (kai paslaugas teikia trečiųjų šalių paslaugų teikėjai);
 • Sveikatos, biometriniai ir (arba) genetiniai duomenys, susiję su identifikuojamais arba neidentifikuojamais asmenimis, ir tik tada, kai tai būtina ir griežtai leidžiama pagal taikomus įstatymus (įskaitant susijusius su ‚Santen“ rizikos valdymu ir vaistų saugumo programomis arba lankytojų į „Santen“ svetaines prieinamumo tikslais); ir
 • Skaitmeniniai duomenys, sugeneruoti naudojantis mūsų interneto svetaine arba teikiant paslaugas ‚Santen“, pvz., IP adresas, prisijungimo naudotojo kredencialai, darbuotojo ID numeris, naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymas, naudotojo buvimo viename puslapyje laikotarpis, vidinė kelio analizė ir (arba) kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir kompiuterio aplinka, naršyklės papildinių tipai ir versijos, operacinė sistema ir platforma bei kiti slapukais perduodami duomenys. Šie duomenys renkami ir naudojami tik apibendrintai ir ne iš karto identifikuojamu būdu; jie galėtų būti naudojami, be kita ko, siekiant nustatyti atsakomybę už hipotetinius nusikaltimus įstaigai arba valdžios institucijų prašymu.

Asmens duomenų gavimo būdai

Daugeliu atvejų „Santen“ rinks duomenis tiesiogiai iš jūsų, nors kartais mes gausime duomenis apie jus iš viešųjų ar trečiųjų šalių duomenų šaltinių, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų darbdavį, kai mums reikia tvarkyti mūsų paslaugų teikėjų darbuotojų asmens duomenis;
 • „Santen“ gali rinkti informaciją apie sveikatos priežiūros specialistus iš viešųjų ar trečiųjų šalių šaltinių rinkodaros ir mokslinių tyrimų tikslais ir tikrinti profesinius duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, prieigą prie viešai prieinamų duomenų, nacionalinių registrų ar trečiųjų šalių duomenų bazių);
 • Sveikatos priežiūros specialistai ar kitos trečiosios šalys prireikus gali teikti „Santen“ pacientų duomenis pagal taikomus vaistų saugos ir rizikos valdymo įstatymus;
 • „Santen“ gali rinkti duomenis iš jūsų kompiuterio ar kitų įrenginių, kuriuos naudojate lankydamasi „Santen“ interneto svetainėje, pvz., interneto protokolo (IP), domeno vardo, interneto paslaugų teikėjo (ISP), duomenų apie užklausos datą ir laiką bei kitos stebėjimo technologijų teikiamos informacijos. Žr. mūsų Slapukų politika.
 • Duomenimis gali būti dalijamasi laikantis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų „Santen Group“, kuriai priklauso mūsų filialai visame pasaulyje.

Kai jūsų prašoma pateikti asmens duomenis, galite atsisakyti. Bet jei nuspręsite neteikti duomenų, kurie yra būtini, kad galėtume teikti pageidaujamas paslaugas, galbūt negalėsime jums tų paslaugų suteikti.     

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

„Santen“ tvarkys jūsų asmens duomenis tik tikslais, kuriuos leidžia galiojantys įstatymai, įskaitant  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Suomijos duomenų apsaugos įstatymą, ir šioje Politikoje nustatytomis sąlygomis. Duomenų tvarkymo veiklos tikslai gali apimti:

 • Mūsų verslo valdymas ir prekių bei paslaugų teikimas:  administruoti mūsų verslą ir paslaugas, taip pat vykdyti mūsų įsipareigojimus, kylančius iš jūsų/jūsų darbdavio ir mūsų sudarytų sutarčių (pvz., tvarkyti sąskaitas ir išrašyti sąskaitas faktūras).
 • Mūsų santykių / komunikacijos su asmenimis valdymas: pavyzdžiui, atsakymas į klausimus ir komentarus ar užklausas apie programas, studijas ar paslaugas, asmenų pakvietimas į Kalėdų Senelio renginius, pasiūlymų dėl būsimų paslaugų poreikių teikimas.
 • Bendradarbiavimo ir mokslinių tyrimų tikslais: pavyzdžiui, suteikti „Santen“ galimybę priimti labiau pagrįstus ir objektyvesnius sprendimus nustatant sveikatos priežiūros specialistus, bendradarbiaujant su jais ir pagrindiniais nuomonės formuotojais bei palaikant bendradarbiavimo santykius su sveikatos priežiūros specialistais.
 • Įdarbinimas: profesionalių duomenų tvarkymas siekiant įvertinti individualų tinkamumą eiti pareigas „Santen“.
 • Rinkos tyrimai: tvarkyti duomenis apie asmenis teisėtais rinkos tyrimų tikslais. Mes renkame duomenis per apklausas ir pokalbius su pacientais ir sveikatos priežiūros specialistais, kad padėtume mums tobulinti savo produktus ir paslaugas.
 • Tiesioginė rinkodara: teikti reklaminę medžiagą ir užsiimti rinkodaros bei reklamine veikla su asmenimis pagal galiojančius įstatymus.
 • Svetainės funkcijos: užtikrinti, kad mūsų svetainės turinys būtų pateiktas jums ir jūsų įrenginiui pačiu veiksmingiausiu būdu.
 • Teisiniai ar norminiai įsipareigojimai ir teisėsaugos institucijų nurodymai bei teismo nutartys: laikytis mūsų teisinių ar norminių reikalavimų (teikti ataskaitas dėl informacijos saugumo ir gaminių kokybės skundų) arba vykdyti skaidrumo reikalavimus, susijusius su mūsų vykdomu vertės perdavimu SPS). 

„Santen“ tvarkys asmens duomenis kitais tikslais, kai tai bus teisėta (pvz., archyvavimo, mokslinių ar rinkos tyrimų tikslais) arba kai teisiškai privalės tai daryti (pvz., teiks informaciją „Santen“ rizikos valdymo ir vaistų saugumo įpareigojimams vykdyti).

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas

„Santen‘ tvarko asmens duomenis remdamasi viena ar keliomis iš šių sąlygų:

 • Jeigu davėte sutikimą (tokiais atvejais sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu ir nenurodant jokios priežasties);
 • Kai būtina laikytis sutartinių įsipareigojimų su jumis;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina, kad įvykdytume teisinį įsipareigojimą;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius asmens interesus;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina visuomenės labui arba viešajai užduočiai atlikti; arba
 • Tais atvejais, kai duomenų tvarkymas atitinka teisėtus „Santen“ interesus, pavyzdžiui, „Santen“ tvarko duomenis mokslinių ir statistinių tyrimų tikslais, mokslo plėtrai, mūsų produktų ir paslaugų tobulinimui, saugumo priemonių teikimui, siekiant apsaugoti „Santen“ darbuotojus, rangovus, pacientus, informaciją ir kitą turtą bei užkirsti kelią nusikaltimams (pvz., sukčiavimui, finansiniams nusikaltimams ir intelektinės bei pramoninės nuosavybės vagystėms bei užtikrinti jos gamybos ir kitų operacijų vientisumą) arba kitais būdais, būtinais mūsų verslui vykdyti. 

Specialios duomenų kategorijos

Be to, kai „Santen“ tvarko specialių kategorijų duomenis apie asmenis (informaciją apie asmenų sveikatą, etninę kilmę, religiją, narystę profesinėse sąjungose, genetinius ir biometrinius duomenis ir t. t.), jis tai daro tik laikydamasis galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Tokiam perdirbimui „Santen“ remiasi šiomis sąlygomis:

 • Kai asmenys duoda aiškų sutikimą;
 • Kai to reikia su įdarbinimu susijusioms teisėms ir pareigoms;
 • Kai to reikia bet kurio asmens gyvybiniams interesams;
 • Kai tvarkyti duomenis būtina sveikatos priežiūros ar profesinės medicinos paslaugų teikimo tikslais pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu ir;
 • Tais atvejais, kai tvarkymas yra būtinas moksliniams tyrimams.

Peradresavimas į kitas svetaines 

Šioje svetainėje galite prisijungti naudodami specialias nuorodas į kitas trečiųjų šalių svetaines. „Santen“ nepatvirtina ir nerekomenduoja šių svetainių turinio ar paslaugų ir neprisiima jokios atsakomybės už asmens duomenų tvarkymo veiklą ar bet kokią trečiųjų šalių svetainių, į kurias mūsų svetainė pateikia nuorodas, veiklą ar turinį. Raginame perskaityti ir susipažinti su kiekvienos svetainės, kurioje lankotės, privatumo politika ir visomis kitomis politikomis. Atminkite, kad šios Politikos teiginiai taikomi tik „Santen“ surinktai informacijai.

Duomenų tvarkymo vieta ir perdavimo būdai

„Santen Oy“ yra įsikūrusi Suomijoje. „Santen“ taip pat veikia per savo filialus Japonijoje ir kitose pasaulio šalyse. Jūsų asmens duomenys gali būti prieinami „Santen“ filialams, esantiems Europos Sąjungoje (toliau - ES) / Europos ekonominėje erdvėje (toliau - EEE), taip pat tiek, kiek leidžia galiojantys duomenų apsaugos teisės aktai, Santen filialams, esantiems už ES / EEE ribų, ir pasirinktiems pardavėjams ir partneriams, įsisteigusiems Lietuvoje, Suomijoje, ES / EEE ar visame pasaulyje.   

Tais atvejais, kai „Santen“ tvarko asmens duomenis šalyse, kuriose duomenų apsaugos lygis gali būti kitoks nei Lietuvoje  ar Suomijoje, „Santen“ įgyvendins pagrįstas ir tinkamas teisines,  technines ir organizacines saugumo priemones, kad užtikrintų duomenų tvarkymo saugumą ir visų pirma apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Jei Europos Komisija nepriims sprendimo dėl tinkamumo, „Santen“ įgyvendins tinkamus duomenų perdavimo mechanizmus (pvz., ES standartines sutarčių sąlygas), skirtus bet kokiam tarpvalstybiniam duomenų perdavimui iš Suomijos susijusiai įmonei arba trečiajai šaliai (duomenų valdytojui arba tvarkytojui), esančiai trečiojoje šalyje, kuri nėra ES arba EEE narė, siekiant užtikrinti tokį perdavimą ir tinkamą duomenų apsaugos lygį. 

Sutartiniai susitarimai su trečiosiomis šalimis ir tarptautinis duomenų perdavimas 

„Santen“, kaip duomenų valdytoja, siekia užtikrinti aukštą duomenų apsaugos ir privatumo lygį savo duomenų subjektams ir partneriams. Tuo tikslu „Santen“, laikydamasi taikomų duomenų apsaugos teisės aktų, savo sutartiniuose susitarimuose su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, veikiančiais „Santen“, kaip duomenų tvarkytojų, naudai, sukūrė ir vartoja specialią su privatumu ir saugumu susijusią kalbą.

Savo privatumo reikalavimus atitinkančiais sutartiniais susitarimais „Santen“ nustato savo duomenų tvarkytojų ir jų pagalbinių duomenų tvarkytojų (jei tokių yra) vykdomos duomenų tvarkymo veiklos apimtį, dalyką, trukmę ir tikslą, taip pat tvarkomų asmens duomenų rūšis ir susijusias duomenų subjektų kategorijas. Be to, pateikiama išsami informacija apie paslaugų teikėjo, kaip duomenų tvarkytojo, pareigas, į kurias iš esmės įeina jo konfidencialumo įsipareigojimai, procedūra, kurios reikia laikytis įvykus duomenų saugumo pažeidimui, bendradarbiavimas dėl duomenų subjektų ir valdžios institucijų užklausų, pagalba atliekant duomenų apsaugos poveikio vertinimus, tarptautiniai duomenų perdavimo mechanizmai, kurie turi būti vykdomi tarpvalstybinio duomenų perdavimo atveju, specialios pagalbinių duomenų tvarkytojų išsamaus patikrinimo ir dalyvavimo taisyklės, tinkamų saugumo priemonių įgyvendinimas ir žalos atlyginimo už asmens duomenų saugumo pažeidimus įsipareigojimai.

Mūsų paslaugų teikėjai turi būti skaidrūs ir iš anksto informuoti mus apie savo filialus ir visus išorinius bendradarbius (veikiančius kaip pagalbiniai duomenų tvarkytojai), kurie gali būti įtraukti į duomenų tvarkymo veiklą. Jei paslaugų teikėjas ir (arba) bet kuris iš jo bendradarbių yra už Lietuvos, Suomijos, ES ir (arba) EEE ribų, prireikus prašome, kad jie kartu su tokiomis trečiosiomis šalimis įgyvendintų atitinkamus duomenų perdavimo mechanizmus, kurie apimtų bet kokį tolesnį perdavimą, ypač Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarčių sąlygas (SCC), jei tokios trečiosios šalys nepriima sprendimo dėl tinkamumo ir (arba) neįgyvendina jokių kitų su duomenų apsauga susijusių sertifikatų. Šis požiūris nustato ir palaiko aukštą asmens, su kuriuo bendraujame Lietuvoje, ES ir už jos ribų, duomenų apsaugos ir privatumo lygį.

Asmens duomenų atskleidimas

Asmens duomenys nėra platinami nenurodytiems gavėjams. „Santen“ atskleidžia jūsų asmens duomenis trečiųjų šalių gavėjams pagal poreikį žinoti, kai tai pagrįstai leidžiama siekiant teisėtų verslo tikslų ir kaip to reikalauja galiojantys įstatymai. Jūsų asmens duomenys bus atskleidžiami tik pagal galiojančius įstatymus, o siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis bus nustatytos tinkamos apsaugos priemonės pagal sutartinius susitarimus. 

Siekdama vykdyti „Santen“ verslo veiklą, „Santen“ taip pat gali atskleisti asmens duomenis trečiosioms šalims, pvz., viešosioms/reguliavimo institucijoms / vyriausybinėms įstaigoms (vyriausybėms, įskaitant socialinių ir išmokų skyrius), trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas „Santen“ (pvz., bet neapsiribojant paslaugų teikėjais, atliekančioms auditą, teikiančioms IT paslaugas, padedančioms arba valdančioms mūsų klinikinius tyrimus, konsultavimo / užsakomųjų paslaugų bendrovėms, prieglobos paslaugų teikėjams, renginių valdymo agentūroms, kelionių agentūroms, bankams ir draudimo bendrovėms bei kitiems paramos ir administracinių paslaugų teikėjams, teikiantiems mums paramos paslaugas), verslo partneriams ir bendradarbiams (pvz., išorės mokslininkams, diagnostikos laboratorijoms), kurie peržiūri ir padeda „Santen“ vykdyti sveikatos priežiūros reikalavimų laikymosi veiklą. Be to, asmens duomenys gali būti atskleisti, jei „Santen“ arba iš esmės visą mūsų turtą įsigyja trečioji šalis; tokiu atveju mūsų turimi asmens duomenys apie asmenis bus įtraukti kaip perduotas turtas arba jei „Santen“ turi pareigą atskleisti arba dalytis asmenų informacija, kad įvykdytų bet kokią teisinę ar reguliavimo prievolę ar prašymą.

Išsamios informacijos apie duomenų tvarkytojų pavadinimus galima prašyti el. paštu „Santen EMEA Privacy Office“ biuro adresu privacy-emea@santen.com.

Saugumas ir duomenų saugojimas

Imsimės visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios politikos, taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat tarptautinių saugumo standartų. Visi duomenys, kuriuos mums pateikiate, saugomi saugiuose serveriuose ir pasiekiami bei naudojami laikantis mūsų saugos politikos ir standartų. „Santen“ įgyvendino pagrįstą fizinę, techninę ir valdymo kontrolę bei apsaugos priemones, kad jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo ir sunaikinimo. Tokios priemonės gali apimti ugniasienes, prieigos kontrolę, saugomos informacijos šifravimą, pareigų atskyrimą ir panašius saugumo protokolus, bet jais neapsiriboja. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų yra apribota ribotu skaičiumi „Santen“ darbuotojų, kurių pareigos pagrįstai reikalauja tokios informacijos, ir trečiųjų šalių, su kuriomis „Santen“ sudaro sutartis dėl verslo veiklos vykdymo jos vardu. Mūsų darbuotojai buvo apmokyti privatumo svarbos ir kaip tinkamai ir saugiai tvarkyti ir tvarkyti asmeninę informaciją.

Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek tai yra griežtai būtina siekiant tikslų, dėl kurių duomenys buvo surinkti, ir bet kokio kito leistino susijusio tikslo. Duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei to reikalauja galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai, arba „Santen“ gali leisti tai daryti. Kai jūsų duomenų nebereikės, jie bus negrįžtamai nuasmeninti (nuasmeninta informacija gali būti išsaugoma) arba saugiai sunaikinti

Automatizuotas sprendimų priėmimas

„Santen“ neįsipareigoja naudodamasi savo interneto svetaine ar priimdama bendrus sprendimus, grindžiamus tik automatizuotu asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, nebent informuotume jus kitai

Rinkodaros galimybės

Jei ketiname naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais arba jei ketiname atskleisti jūsų duomenis bet kuriai trečiajai šaliai tokiais tikslais, prireikus paprašysime jūsų sutikimo. Tiesioginės mūsų produktų ir (arba) paslaugų reklamos elektroniniu būdu (pvz., el. paštu) atveju imsimės visų veiksmų, kurių reikalauja galiojantys įstatymai, kad pasiūlytume jums būdą, kuriuo galite sutikti su tolesnės reklaminės medžiagos gavimu. Bet kuriuo atveju visada turite teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros ir mokslinės informacijos bei informacinių biuletenių siuntimo tikslais, ir (arba) atšaukti savo sutikimą. Taip pat galite bet kada pasinaudoti savo teisėmis susisiekę su mumis, kaip nurodyta toliau

Jūsų duomenų apsaugos teisės

Pagal galiojančius įstatymus ir atsižvelgiant į bet kokius teisinius apribojimus, galite turėti teisę prašyti mūsų:

 • Pateikti daugiau informacijos apie jūsų asmeninės informacijos tvarkymą;
 • Suteikti jums prieigą prie jūsų asmens duomenų, kuriuos laikome apie jus;
 • Atnaujinti bet kokius mūsų turimos asmeninės informacijos netikslumus, kurie yra netikslūs arba neišsamūs;
 • Ištrinti bet kokią asmeninę informaciją, kurią nebeturime teisėto pagrindo naudoti;
 • Pateikti jums arba trečiajai šaliai savo duomenų kopiją skaitmeniniu formatu (duomenų perkeliamumas);
 • Nutraukti konkretų duomenų tvarkymą, kai atšaukiate savo sutikimą;
 • Prieštarauti bet kokiam teisėtais interesais ar visuomenės interesais grindžiamam informacijos tvarkymui, išskyrus atvejus, kai mūsų priežastys, dėl kurių įsipareigojame tvarkyti informaciją, nusveria bet kokį jūsų duomenų apsaugos teisių pažeidimą; ir
 •  Apriboti tam tikrus informacijos apdorojimo aspektus.

Visus su duomenų apsauga susijusius prašymus reikia siųsti „Santen Privacy EMEA Office“ biurui adresu privacy-emea@santen.com.

Jeigu Jūsų prašymo nesprendžiame laiku arba Jūsų netenkina mūsų atsakymas į bet kokį naudojimąsi šiomis teisėmis, turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios vietos kompetentingai priežiūros institucijai; Lietuvos priežiūros instituciją (Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI)) galite rasti čia. Taip pat galite pateikti skundą „Santen Oy“ priežiūros institucijai; Duomenų apsaugos ombudsmeno tarnybą (taip pat žinomą kaip „Tietosuojavaltuutetun toimisto“) galite rasti čia

Strategijos atnaujinimas

„Santen“ pasilieka teisę kartkartėmis keisti šią politiką, kad būtų atsižvelgta į technologijų pažangą, teisinius ir reguliavimo pokyčius bei „Santen“ verslo praktiką, laikantis galiojančių įstatymų. Jei „Santen“ pakeis savo privatumo praktiką, atnaujinta šios Politikos versija atspindės šiuos pakeitimus paskelbdama bet kokias pataisas su atitinkamu įsigaliojimo datos atnaujinimu, nurodytu šios Politikos apačioje. Todėl raginame periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, kad būtumėte informuoti apie tai, kaip naudojame jūsų asmens duomenis. 

Kontaktiniai duomenys

Jei turite su šia Politika susijusių klausimų arba norite gauti daugiau informacijos apie „Santen“ privatumo praktiką, susisiekite su mūsų „Santen Privacy EMEA Office“ biuru el. paštu privacy-emea@santen.com.  

Paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. rugsėjo 29 d.