Breadcrumb

  1. Mūsų vizija
  2. Responsibility
  3. Vertės perdavimas

Vertės perdavimas

Skaidrumas yra sąžiningos verslo praktikos rodiklis.

Nuo šiol duomenys apie visas pinigams lygiavertes išmokas (perleistas vertes), susijusias su švietimu ir tęstiniais mokomaisiais renginiais, bet kokią kitą vienašalę naudą ir bet kokias išmokas, suteiktas sveikatos priežiūros specialistams arba sveikatos priežiūros organizacijoms remiantis tarpusavio susitarimais, bus atskleidžiami šioje plačiajai visuomenei prieinamoje metinėje ataskaitoje. Šis leidinys turi atitikti įstatymų nustatytus duomenų apsaugos įstatus ir kartas nuo karto juose atliekamus pakeitimus.