Breadcrumb

Naudojimo sąlygos

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIĄ SVETAINĘ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMO SĄLYGAS

Įvadas 

Ši svetainė (www.santen.lt) priklauso ir yra valdoma įmonės „Santen Oy („Santen“), kuri vykdo veiklą Suomijoje ir Lietuvoje per savo būstinę Suomijoje. Ši svetainė yra skirta pasiūlyti mūsų svetainės lankytojams („jums“, „jūs“ arba „naudotojai“) bendrąją informaciją apie „Santen“ veiklą, kaip išsamiau aprašyta toliau, Sąlygas (kaip apibrėžta žemiau esančioje pastraipoje) ir kitą informaciją, reikalaujamą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. 

Šios svetainės naudojimo sąlygos („Sąlygos“) bei „Santen“ svetainės Privatumo politika apibrėžia naudojimąsi šia Svetaine. Prisijungdami ar kitaip naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote, jog šiai svetainei taikomos toliau išdėstytos Sąlygos, ir patvirtinate, kad esate bent 18 metų amžiaus. 

„Santen“ pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo pakeisti šias Sąlygas. Toks pakeitimas įsigalioja iš karto po paskelbimo šioje svetainėje. Jūsų tolesnė prieiga ar naudojimasis svetaine įsigaliojus pakeitimams laikomi galutinai priimtomis pakeistomis Sąlygomis.

Licencija ir naudojimo sritis 

Ši svetainė, įskaitant jos „išvaizdą ir pojūtį“, ir visas jos turinys, įskaitant, bet neapsiribojant jais, tekstas, vaizdai, grafika ir vaizdo failai, yra saugomi pagal autorių teisių, prekių ženklų, ir kitų taikytinų įstatymų ir sutarčių visame pasaulyje nuostatas. Šis turinys priklauso arba yra licencijuotas „Santen“. Visos teisės saugomos. 

Jokia šios svetainės informacija negali būti aiškinama kaip suteikianti licenciją ar kitas teises pagal bet kokį „Santen“ ar bet kurios trečiosios šalies patentą, prekės ženklą, autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę. „Santen“ gali nutraukti, pakeisti ar apriboti jūsų naudojimąsi šia svetaine dėl bet kokios priežasties be įspėjimo.

Šios svetainės turinys negali būti kopijuojamas, atsisiunčiamas, keičiamas, platinamas, prieinamas trečiosioms šalims kitais nei asmeniniais, nekomerciniais tikslais be aiškaus išankstinio „Santen“ sutikimo.

Jei nenurodyta kitaip, visus šioje svetainėje esančius prekių ženklus saugo prekių ženklų įstatymas. „Santen“ gaminių pavadinimai, logotipai, dizainai, šūkiai ir suknelė, esantys šioje svetainėje, yra registruotieji prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ar dizainai ir yra saugomi galiojančių įstatymų. Todėl griežtai draudžiama imtis bet kokių veiksmų, kuriais pažeidžiamos šios teisės.

Kiti šioje svetainėje esantys įmonių, gaminių ir paslaugų pavadinimai gali būti trečiosioms šalims priklausantys prekių ženklai arba paslaugų ženklai. 

Atsakomybės atsisakymas ir apribojimas 

ŠI SVETAINĖ IR JOJE ESANTI INFORMACIJA YRA PRIEINAMA „TOKIA, KOKIA YRA“ BE JOKIŲ IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ. MES NEGARANTUOJAME, KAD INFORMACIJA APIE ŠIĄ SVETAINĘ YRA ATNAUJINTA, TIKSLI ARBA IŠSAMI, IR JŪS NETURĖTUMĖTE PASIKLIAUTI JA PRIIMDAMI BET KOKĮ SPRENDIMĄ ARBA IMDAMIESI BET KOKIŲ VEIKSMŲ. ATSISAKOME SUTEIKTI BET KOKIĄ GARANTIJĄ, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE PATEIKTA INFORMACIJA BUS BE PERTRŪKIŲ ARBA KAD SVETAINĖJE NĖRA VIRUSŲ, KIRMINŲ, TROJOS ARKLIŲ ARBA KITŲ KODŲ, KURIE GALĖTŲ PAKENKTI JŪSŲ ĮRENGINIAMS.

„Santen“ deda visas pastangas, kad šios svetainės turinys būtų tikslus, išsamus ir atnaujintas, tačiau „Santen“ aiškiai atsisako bet kokios garantijos ar pareiškimo dėl jos tikslumo, išsamumo ar aktualumo.

Be to, „Santen“ pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti šios interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo, ir „Santen“ neatsako už jokius dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

Prieš pasitikėdami bet kokia informacija, turite ją patikrinti. Jūs prisiimate visą riziką už naudojimąsi šia svetaine ir joje esančiu turiniu. Jūs atsakote už tai, kad būtų imtasi priemonių kompiuterinių virusų, kirminų ir kt. padarytai žalai išvengti, ir „Santen“ neatsako už jokią žalą, kurią sukėlė tokie destruktyvūs elementai.

„Santen“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl informacijos šioje svetainėje arba pačios svetainės naudojimo.

Atsakomybės neprisiėmimas dėl medicininių ar profesinių paslaugų konsultacijų 

Šios svetainės turinys yra skirtas pateikti bendrą informacinį šaltinį apie „Santen“ vaistus ir paslaugas, didinti informuotumą ir teikti mokslinę bei šviečiamąją informaciją apie susijusias ligas ir nėra skirtas ir neturėtų būti laikomas ar aiškinamas kaip medicinos išvados ar medicininės konsultacijos pakaitalas bet kuriuo konkrečiu medicininiu klausimu ar faktinėmis aplinkybėmis. Šios svetainės naudotojams rekomenduojama nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos į sveikatos priežiūros specialistą dėl bet kokios medicininės būklės, kurią gali reikėti gydyti. 

Informacija iš naudotojų

„Santen“ neprivalo atsakyti į pranešimus el. paštu arba paštu, kai tai susiję su šia svetaine. Išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja kitaip, ir išskyrus atvejus, kai to reikalauja mūsų  Privatumo politika, bet koks bendravimas ar medžiaga, kurią pateikiate per šią svetainę el. paštu ar kitaip, įskaitant bet kokius duomenis, klausimus, komentarus, pasiūlymus ar pan., yra ir bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota.

Privatumas 

Bet kokia asmeninė tapatybės nustatymo informacija, surinkta per šią svetainę, bus tvarkoma ir naudojama, kaip tai reglamentuoja mūsų Privatumo politika  bei   mūsų Slapukų politika, kaip tai minima šioje Sąlygose. Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų privatumo praktiką, rašykite mums adresu privacy-emea@santen.com.

Jei raštu nepatvirtiname kitaip, reikalaujame, kad bet kokią asmeninę informaciją, kurią pateikiame jums apie savo darbuotojus ir (arba) trečiąsias šalis, naudotumėte tik tais tikslais, kuriais tokia informacija jums atskleidžiama, ir laikydamiesi taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Darbo galimybės 

Džiaugiamės, kad domitės darbo „Santen“ galimybėmis. „Santen“ nediskriminuoja samdydamas ar įdarbindamas darbuotojus dėl rasės, odos spalvos, religijos, negalios, tautinės kilmės, amžiaus, lyties ar kitų ypatybių, kurias saugo galiojantys federaliniai, valstijos ar vietos įstatymai. Jūs suprantate, kad kvietimas pateikti savo CV ar išreikšti susidomėjimą darbu, paskelbtas šioje svetainėje nėra skirtas vertinti kaip bei nesukuria sutarties tarp jūsų ir „Santen“ darbo ar bet kokios kitos naudos santykių. Jūs suprantate, kad bet koks pranešimas, kurį siunčiate „Santen“ pasiteirauti apie darbo galimybes, savaime nelaikomas prašymu įdarbinti ir neįpareigoja „Santen“ į jį atsakyti. Jei „Santen“ būtų suinteresuota jus įdarbinti, susisieksime su jumis atsakydami į jūsų užklausą.

Daugiau informacijos apie darbo „Santen“ galimybes ieškokite puslapyje Karjeros puslapis. Norėdami sužinoti, kaip „Santen“ renka ir tvarko jūsų asmeninę informaciją prieš įdarbinimą ir įdarbinimo tikslais, ieškokite informacijos puslapyje Įdarbinimo Įdarbinimo politika .

Trečiųjų šalių svetainės ir nuorodos 

Jūsų patogumui galime pateikti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Tokios nuorodos nereiškia, kad „Santen“ patvirtino trečiųjų šalių produktus ar paslaugas arba bet kokį tokių trečiųjų šalių svetainių turinį. Atkreipkite dėmesį, kad „Santen“ neprisiima jokios atsakomybės ar įgaliojimų dėl tokių trečiųjų šalių svetainių turinio ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti dėl jūsų naudojimosi jomis. Prie bet kurių svetainių, susietų su šia svetaine, prisijungiate patys prisiimdami visą susijusią su tuo riziką. 

Be to, jūs turite gauti išankstinį rašytinį leidimą iš „Santen“, jei ketinate šią svetainę kaip nuorodą įtraukti į bet kurią kitą svetainę arba pasinaudoti šia svetaine kaip nors kitaip, negu kaip tai yra išdėstyta šiose Sąlygose. Atkreipkite dėmesį, kad „Santen“ neprisiima jokios atsakomybės ar įgaliojimų dėl bet kurios svetainės, kuri skelbia ar naudoja šios „Santen“ svetainės turinį.  

Socialinė medija

Naujienų pranešimai, finansinės ataskaitos ir visas kitas turinys šioje svetainėje atspindi oficialią „Santen“ politiką ir pozicijas. „Santen“ tvarko socialinės žiniasklaidos paskyras (pvz., „LinkedIn“, „Twitter“) kaip komunikacijos kanalus savo naujausioms naujienoms ir veiklai, taip pat karjeros galimybėms, skirtoms išorinei auditorijai. Tačiau „Santen“ darbuotojų socialiniuose tinkluose ir kitose panašiose tarnybose paskelbta informacija neatspindi „Santen“ politikos ar pozicijos.

Siekdami užtikrinti, kad mūsų įmonės komunikacija atitiktų mūsų viziją ir dabartinius etikos, teisinius ir reguliavimo standartus, pristatėme keletą pagrindinių gairių, padėsiančių jums suprasti, kaip, mūsų nuomone, tikslinga naudoti „Santen“ socialinę mediją. Daugiau informacijos rasite puslapyje oficialios socialinės medijos visuotinės naudojimo sąlygos.
 

 

Taikoma teisė, jurisdikcija ir atskiriamumas

Šias Sąlygas reglamentuoja ir jos yra aiškinamos pagal Suomijos įstatymus. Visi teisiniai procesai dėl nesutarimų, kylančių dėl Sąlygų ar šios interneto svetainės, susijusių su jomis arba susijusių su jomis, priklauso Suomijos Helsinkio teismų jurisdikcijai.

„Santen“ neteikia jokių pareiškimų dėl to, kad svetainėje pateikta informacija yra tinkama ar prieinama naudoti kitose vietose, o prieiga prie „Santen“ svetainės iš teritorijų, kuriose svetainės turinys gali būti neteisėtas, yra draudžiama. Asmenys, kurie nusprendžia prisijungti prie „Santen“ interneto svetainės ne Lietuvoje, tai daro savo iniciatyva ir yra atsakingi už galiojančių vietos įstatymų laikymąsi.

Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata kompetentingos jurisdikcijos teismo pripažįstama negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Sąlygų nuostatos lieka galioti visa apimtimi. Tokiu atveju „Santen“ gali tinkamai pakeisti bet kokią negaliojančią ar neįgyvendinamą šių Sąlygų nuostatą galiojančia ir vykdytina nuostata, kuri, kiek įmanoma, padės pasiekti ekonominius, verslo ir kitus tokios negaliojančios ar neįgyvendinamos nuostatos tikslus.

Atsakomybė ir pažeidimai 

Jūs prisiimate visą atsakomybę už jūsų naudojimąsi šia svetaine ar prieigą prie jos, įskaitant jūsų prieigą prie bet kokios „Santen“ ar kitos literatūros, gautos per šią svetainę, ir atsisakote visų pretenzijų bei nesiimsite veiksmų prieš „Santen“.
 
Be to, jūs garantuojate, kad nenaudosite šios svetainės:
(a) įkelti, skelbti, siųsti el. paštu ar kitaip perduoti turinį, kuris yra neteisėtas, žalingas, grasinantis, užgaulus, priekabiaujantis, vingiuotas, šmeižiantis, vulgarus, nepadorus, įžeidžiantis kito asmens privatumą, kurstantis neapykantą, rasiniu, etniniu ar kitokiu būdu užgaulus;
b) įkelti, skelbti, išsiųsti el. paštu ar kitaip perduoti asmens duomenis apie bet kurį asmenį, išskyrus jus, be išankstinio rašytinio to asmens sutikimo;
(c) įkelti, skelbti, išsiųsti el. paštu ar kitaip perduoti bet kokį turinį, kuris pažeidžia bet kurios šalies patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį, autorių teises ar kitas nuosavybės teises;
(d) taip, kad tai pažeistų bet kokius taikomus įstatymus ar kitus teisės aktus, susijusius su jūsų naudojimusi svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokios vertybinių popierių biržos paskelbtais teisės aktais; arba
e) rinkti ar saugoti kitų naudotojų asmens duomenis.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes galime nutraukti jūsų prieigą prie svetainės, jei jūsų elgesys yra neteisėtas, smurtinis ir nesuderinamas su šių Sąlygų dvasia ir bet kokiomis nuostatomis. Be to, pasiliekame teisę pašalinti visą medžiagą, kurią laikome netinkama, neteisėta arba prieštaraujančia mūsų pripažintoms vertybėms ir etikos standartams. 

Rekomenduojame vartotojams, kurie randa netinkamo turinio, nedelsiant susisiekti su mumis adresu administration.lt@santen.com

Kontaktiniai duomenys 

Jei turite klausimų apie šias Sąlygas, susisiekite su mumis šiuo adresu: administration.lt@santen.com

Paskutinis atnaujinimas: 2020 m. rugsėjo 29 d.